وحيد ازوجي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي کشوري شد


انتشار : 1400/04/20در حکمی از سوی سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری وحید ازوجی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد.

در این حكم آمده است؛ نیروی انسانی متعهد و متدین و دلسوز برای پیشرفت صنعت هوایی کشور مهم و حائز اهمیت است و بدین منظور برنامه ریزی برای سازمان و صنعت هوایی, رفع مشکلات معیشتی، اصلاح ساختار و تامین نیروی انسانی متخصص و پشتیبانی لجستیکی از بخش های مختلف سازمان و فراهم آوردن محیطی آرام و در شان کارکنان از اولویت های اداری و مالی است.

 حال که مقرر گردیده مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به خادمی صدیق واگذار شود با استعانت از خداوند قادر متعال و نظر به دانش و تجربه و سوابق ارزشمند جناب عالی در امور مدیریت مالی و اداری به موجب این ابلاغ به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می شوید.

گفتنی است؛ پیش از این بابک درویشی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی را برعهده داشت که با حکم سیاوش امیرمکری این مسئولیت به وحید ازوجی که تاکنون به مدت سه دوره معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان را برعهده داشته، واگذار شد.