نقل و انتقال فیش حج تمتع و عمره


انتشار : //انتظارها به سر آمد...


ثبت نام از دارندگان اسناد عمره  دارای اولویت ۱ تا ۱۵۰ از روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه

 با عنایت به برنامه ریزی سازمان حج و‌ زیارت
ثبت نام از متقاضیان جهت کاروان‌های عمره از روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در محل دفاتر زیارتی و از طریق سایت انجام خواهد گردید
 که در مرحله اول فقط دارندگان اسناد اولویت تا ۱۵۰ مجاز به ثبت نام در کاروان‌های عمره خواهند بود
 که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً در همین کانال اطلاع رسانی خواهد گردید

 لازم به ذکر است اولین پرواز اعزامی ۲۹ آذر ماه انجام خواهد گرفت و در مرحله اول جهت ثبت نام هیچ گونه تبعیت و سهمیه‌ای خارج از سیستم برای این کاروان‌ها قابل ثبت نام نخواهد بود
 
در صورت عدم تکمیل ظرفیت های موجود به ترتیب از سایر اولویت ها جهت ثبت نام فراخوان به عمل خواهد آمد.