بخشنامه برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی برای دارندگان گذرنامه عادی 28 کشور


انتشار : 1402/12/07رئیس محترم وزارت امو خارجه استان و با عنایت به مصوبه شماره 61415 ت/174652 مورخ 1402/09/25 هیات محترم وزیران مبنی بر برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یک طرفه هر شش ماه یکبار با 15 روز اقامت برای اتباع 28 کشور (امارات متحده عربی،

پادشاهی بحرین،پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، دولت کویت، جمهوری ازبکستان، جمهوری قرقیزستان،جمهوری تونس،جمهوری موریتانی، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوری زیمبابوه، جمهوری موریس،جمهوری سیشل، جمهوری اندونزی،برونئی دارالسلام،دولت ژاپن،جمهوری سنگاپور،پادشاهی کامبوج،جمهری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری فدرال برزیل، جمهوری پرو، جمهوری سوسیالیستی کوبا، ایالات متحده مکزیک، کشور بوسنی و هرزگوین،جمهوری صربستان،جمهوری کرواسی،جمهوری بلاروسو جمهوری هندوستان) مراتب با رعایت موارد ذیل جهت اجرا از تاریخ 1402/11/15 ابلاغ می گردد:

1-وفق مصوبه فوق الذکر، فقط دارندگان گذرنامه عادی 28 کشور مذکور می توانند در هر شش ماه یکبار بدون روادید وارد و مدت 15 روز غیرقابل تمدید اقامت نمایند.

2-لغو روادید ابلاغ شده فقط شامل آن دسته از اتباع 28 کشور فوق الاشاره است که به قصد جهانگردی وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

3-مقررات لغو روادیدی این مصوبه برای اتباع کشور هندوستان، شامل آن دسته از اتباع هند می گردد که صرفا از طریق مرز هوایی به کشور تردد می نمایند.