افزایش عوارض خروج از کشور درسال 1403


انتشار : //عوارض خروج از کشور به ازای هر نفر در سال ۱۴۰۳ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ۵۲۰ هزار تومان خواهد بود و زائران عتبات عالیات در صورت خروج با هواپیما ۴۵ هزار تومان و به صورت زمینی یا دریایی ۱۵ هزار تومان به ازای هر نفر باید عوارض بدهد.

به گزارش همشهری، البته که زائران اربیعن که از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریورماه امسال فقط از مرز‌های زمینی به کشور عراق بروند، مالیات خروج نخواهند داد، اما عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره به ازای هر نفر ۱۷۲ هزار تومان خواهد بود.

با این حساب عوارض خروج از کشور در سال جدید نسبت به پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است. نکته مهم اینکه عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر‌های سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

پیش بینی شده درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرز‌های کشور ۴۳۶۲ میلیارد تومان باشد که نسبت به رقم ۳۴۳۱ میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال قبل ۲۷.۱ درصد افزایش داشته است.