گردشگری راه گشای روابط سازنده بین کشورها است


انتشار : 1400/07/22محمد بهرام زاده، معاون بنیاد ایران شناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای نخستین بار است که در یک بازه زمانی یکصد ساله سمپوزیوم گردشگری به عنوان موضوع مهم فرهنگی و اجتماعی عظیم در تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفته است. عموماً صنعت گردشگری بستر اتفاق‌های بسیار زیادی در جهان است به همین دلیل اهمیت زیادی در ایران و جهان دارد.

وی افزود: از جهتی دیگر نتایجی در قالب این رویداد بررسی می‌شود که می‌توانیم بفهمیم در طول سده چهارده، گردشگری ایران چه فراز و فروهایی داشته است. گفتنی است، نکاتی که در دل این سمپوزیوم بررسی می‌شود گویای علت واماندگی‌ها، عقب ماندگی‌ها و حتی بسیاری از پیشرفت‌هاست.

بهرام زاده با اشاره به اهمیت توجه به جایگاه گردشگری فرهنگی در کشور گفت: سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران می‌تواند نقاط قوت ما را مشخص کند. ما باید در عرصه گردشگری فرهنگی و در دنیای خاص و در هم تنیده از فرهنگ‌های مختلف جهانی، از داشته‌های فرهنگی خودمان پاسداری کنیم و در عین حال به تحولات فرهنگی جهان هم واقف باشیم. در حقیقت در گردشگری فرهنگی باید دید چه جایگاهی را برای خود در آینده می‌توانیم اتخاد کنیم؛ به گونه‌ای که به سرمایه‌های معنوی و میراث فرهنگی خودمان هم بپردازیم. در پیوند با فرهنگ جهانی است که می‌توانیم از این صنعت به عنوان یک رویکرد بزرگ اقتصادی در توسعه کشور استفاده کنیم.

این کارشناس در عرصه گردشگری گفت: رویدادهایی نظیر این سمپوزیوم در برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آینده اهمیت زیادی دارد؛ چراکه وقتی آسیب شناسی در یک فرایندی با رویکردی خاص انجام می‌شود، امکان زیادی برای تسهیل معضلات موجود فراهم می‌آید. در واقع می‌توان فهمید که چه راهکارهایی را برای توسعه گردشگری می‌توانیم اتخاذ کنیم و چه مسیری را باید بپیماییم که به درآمد و سود اقتصادی بیانجامد.

بهرام زاده با اشاره به اهمیت برقراری صلح در توسعه صنعت گردشگری گفت: هم در سازمان جهانی گردشگری و هم در تمام نهادهای پیرامونی وابسته با سازمان ملل متحد که در ارتباط با صلح و مؤلفه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی بین جوامع هستند، مفاهیمی از این دست وجود دارد که به ترویج هم آوایی، همفکری و گفتمان می‌پردازند. گردشگری یکی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند موجب هم آوایی، صلح و دوستی بین جوامع باشد. در حقیقت توسعه صنعت گردشگری در کشورها می‌تواند در بهبود روابط سازنده و راهگشا باشد.

این کارشناس ادامه داد: در منطقه غرب آسیا که دارای ظرفیت‌های بی نظیری در گردشگری است، توسعه این صنعت فرصت بسیار مغتنمی است تا بتوان به صلح نسبی رسید. ظرفیت‌هایی که در این منطقه از جهان وجود دارد، اصلاً قابل مقایسه با پهنه‌های جغرافیای مشابه در نقاط مختلف دنیا نیست. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در اختیار دارد که هنوز شناخته نشده است و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. وقتی دوستی آشتی بین ملت‌ها زیاد باشد خود به خود ظرفیت نو اقتصادی به وجود می‌آید که می‌تواند به پایداری صلح برسد.